За нас
 
"Бляк Сий Медицински Център" ООД е лицензиран от морска администрация на Великобритания, Либерия, Панама, UK P & A Club, American club, Норвегия за извършване на експертиза на моряци за професионална годност, съгласно международните стандарти и изискванията на корабособствениците. Центърът е оторизиран от Министерство на здравеопазването за извършване на имунизация срещу жълта треска. Извършва здравна експертиза за застрахователни компании, медицински прегледи при голям брой специалисти, "класически" медицински преглед за постъпване на работа. Разполага с клинична и имунохематологична лаборатория.Директор - Д-р Стефана Стоянова Янева

Патентно свидетелство
за марка


Патентно свидетелство
Увеличи


Медицинският център е собственост и се управлява от д-р Стефана Стоянова Янева, магистър по медицина и призната специалност по трудова медицина, 9 години професионален стаж в Транспортна болница - гр. Варна, 10 години научен сътрудник по морска медицина към Транспортно медицински институт - София - филиал гр. Варна. От 1997 г. е основан медицинския център, на който тя е управител. Изследователска и научна работа в областта на експертиза за професионална годност на моряците и морската токсикология. С над 30 публикации в български и международни научни издания, участие в Международни симпозиуми по морска медицина. Член е на Международната здравна морска асоцияция и Международната организация за опазване на здравето на работещите в химическата промишленост. Притежава сертификат по морска медицина след обучение в Международния център по морска медицина в Гдиня, Полша.
Мисията на центъра се реализира чрез стремежа към най-пълно удовлетворяване на потребностите на пациентите от достъпна, своевременна, достатъчна и висококачествена констултативно-диагностична извънболнична помощ в областта на разкритите специалности.
Центърът извършва имунизации срещу жълта треска съгласно заповед № РД-09-36/15.01.2001г. и заповед № РД09-464/15.07.2004г. на МЗ, с което се дава право да издава международно имунизационно свидетелство за имунизация срещу жълта треска, в съответствие с модела утвърден от Световната здравна организация / следва да се отбележи, че такова право имат само 4 центъра в Бългания/. Всички специалисти работещи в Центъра са с призната една или две основни или профилирани медицински специалности. Има хабилитирани лица – доценти. Двама от лекарите притежават и международен сертификат по морска медицина, издаден от Международната медицинска морска асоциация, членове са на Международната медицинска здравна асоциация.bottom line
Начало | За нас | Структура | Услуги | Сертификати | Контакти | Карта на сайта

създадено от: RGS